การสืบค้นปัจจุบัน:
 • กำลังเรียกดูระเบียนทั้งหมด
ผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จาก 84917
| More
xml
Search results too large to add all to cart.
 • 1. book
  ภาพปก
  ลบรอยรัก / สิรินดา สิรินดา
  เลขเรียกหนังสือ
  น ส731 ล4 2553
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2553
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 2. book
  ภาพปก
  เพลิงผลาญใจ / นายน้อย นายน้อย
  เลขเรียกหนังสือ
  น น473 พ7 2553
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2553
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 3. book
  ภาพปก
  สายลับกับสาวน้อย / ปราณธร ปราณธร
  เลขเรียกหนังสือ
  น ป444 ม4 2553
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2553
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 4. book
  ภาพปก
  รักร้ายหมายเลขสิบ / วลีวิไล วลีวิไล
  เลขเรียกหนังสือ
  น ว354 ร6 2554
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2554
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 5. book
  ภาพปก
  เกี่ยวหัวใจมาร้อยรัก / แอนดร้า แอนดร้า
  เลขเรียกหนังสือ
  น อ943 ก8 2554
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 3
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2554
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 6. book
  ภาพปก
  รักนี้ (ไม่) มีเวทมนตร์ / ปริญญ์ ปริญญ์
  เลขเรียกหนังสือ
  น ป457 ร6 2554
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2554
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 7. book
  ภาพปก
  สายลับกับสาวน้อย / นินาม นินาม
  เลขเรียกหนังสือ
  น น615 ส6 2550
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2550
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 8. book
  ภาพปก
  ขอเพียงใจจันทร์ / ภัสรสา ภัสรสา
  เลขเรียกหนังสือ
  น ภ382 ข2 2554
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 4
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส
  ปี
  2554
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 9. book
  ภาพปก
  ยิ่งเกลียด (เธอ) ยิ่งเจอรัก / คีตภา คีตภา
  เลขเรียกหนังสือ
  น ค472 ย6 2554
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 8
  สำนักพิมพ์
  แจ่มใส,
  ปี
  2554
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
 • 10. book
  ภาพปก
  Beauty bible 1,000 เคล็ดลับสร้างสวยได้ทันใจ / โรนา เบิร์ก เบิร์ก, โรนา.
  เลขเรียกหนังสือ
  RA778 บ869 บ6 2554
  ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 1
  สำนักพิมพ์
  อมรินทร์สุขภาพ,
  ปี
  2554
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้ จอง
   
Search results too large to add all to cart.